บทความล่าสุด

สมาคมกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาประเทศไทยเปิดแถลงข่าวการแข่งขัน กีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาสนามที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องทำการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่บนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : คุณกำลังคิดถามตัวเองว่า เราจะทำต่อไปไหวไหมเพราะงานที่ทำมันก็หนักอยู่แล้วกลับมีเพิ่มทวีคูณ ต้องใช้ความอดทน คุณควรตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย จะเป็นกำลังใจ...

วัดร่องขุน รับลมหนาว เปลี่ยนสี เปล่งแสง อลังการ

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และนายเกรียง ไกรกาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดฉากการแสดงปฐมทัศน์ วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส ตอนปฐมบท...

โฮงยาเก่า ในเจียงใหม่ ...

โรงพยาบาล หมอจินดา, หมอมนู, หมอสง คนเก่าๆ ของเมืองเชียงใหม่ มักคุ้นเคยกับโรงพยาบาลสามแห่ง คือ โรงพยาบาลหมอจินดา โรงพยาบาลหมอสง และโรงพยาบาลหมอมนู

จากเมืองเชียงใหม่ในฐานะ หัวเมืองประเทศราช ...

นับแต่พญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณที่ราบเชิงดอยสุเทพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๘๓๙ พระองค์โดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าติโลกราช เมืองเชียงใหม่มีกองทัพที่เข้มแข็ง มีความสามารถทัดเทียมกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ กองทัพเมืองเชียงใหม่ยกไปตีจนสุดเมืองพิษณุโลก             หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ เป็นต้นมา เมืองเชียงใหม่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่าถึง ๒๐๐  ปีเศษหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชประกาศอิสรภาพและยกกองทัพมาขับไล่พม่าจากเมืองเชียงใหม่และมาสำเร็จในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ สามารถขับไล่พม่าจากเมืองเชียงใหม่และเมืองอื่นๆในล้านนาได้สำเร็จโปรดเกล้าฯ ให้เจ้ากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่             นับแต่ปี พ.ศ....

เมนูเด็ดจากโครงการหลวง ...

ปลาเรนโบว์เทร้าท์ ได้นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อปี 2541 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงเป็นฟาร์มปลา ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาเลี้ยงเป็นรายได้ ระยะแรกที่นำมาทดลองเลี้ยงที่สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ โดย ดร.คุณหญิงโกมุท  อุ่นศรีส่ง ผู้อำนวยการและคณะศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดเชียงใหม่ ผลการทดลองพบว่า ปลาเรนโบว์เทร้าท์สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ในประเทศไทย ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6 -  7 เดือนนำไปประกอบเป็นอาหารได้...