บทความล่าสุด

สมาคมกีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาประเทศไทยเปิดแถลงข่าวการแข่งขัน กีฬามอเตอร์ไซด์ไต่เขาสนามที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องทำการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่บนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ลายศิลป์บนดินเผา รากเหง้าหริภุญไชย

เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ายุคที่อาณาจักรหริภุญไชยเจริญรุ่งเรืองระหว่างปี พ.ศ. 1204 ถึงการล่มสลายไปในปี พ.ศ.1824 นั้น "ดินเผา" เปรียบเสมือน "หัวใจสำคัญ" หรือ "เส้นเลือดสายหลัก" ในการจรรโลงชีวิตจิตวิญญาณของผู้คน การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมดินเผาทั้งประติมากรรมรูปเคารพ งานประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม จนถึงเครื่องใช้ไม้สอย เครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน จำเป็นอย่างยิ่งว่ายุคหริภุญไชยย่อมต้องมีแหล่งเตาเผาที่สำคัญหลายแหล่ง ยุคแรกๆ นั้นคงยังมีการเผาภาชนะแบบกลางแจ้งอยู่บ้าง แต่ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากเทียบกับยุคปัจจุบันก็อาจกล่าวได้ว่า การทำดินเผาสมัยหริภุญไชยเข้าขั้น "อุตสาหกรรมขนาดใหญ่" ที่เป็นเศรษฐกิจหลักใช้หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้น เท่าที่ได้สำรวจทางโบราณคดีพบว่าแหล่งเตาเผาสมัยหริภุญไชยมีความต่อเนื่องกับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ริมน้ำแม่กวง (ปิงเก่า) แม่ปิง และแม่สาร ในเขตอำเภอเมืองลำพูน อาทิ...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ถึงแม้วันนี้ท่านจะทำงานกันเป็นทีม แต่ท่านกลับโดนตำหนิเพียงผู้เดียว งานด้านเอกสารควรตรวจตราเอกสารให้ดี เพราะมีเหตุที่ท่านต้องรับผิดชอบคนเดียว ...

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563

คนล้านนาพยากรณ์ ดวงรายวัน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 คนที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : จะอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารการกิน อาจได้รับของกินของฝากจากผู้ร่วมงาน การเงิน :...

ประวัติศาสตร์สำคัญที่หนองบัว ดอยสะเก็ดปี พ.ศ.2503

เหตุการณ์ดังกล่าว คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศเดนมาร์คได้เสร็จประพาสหนองบัวดอยสะเก็ด การเสด็จทอดพระเนตรบรรยากาศของหนองบัวดังกล่าวบ่งบอกว่า "หนองบัวพระเจ้าหลวง" ของอำเภอดอยสะเก็ดมีความสวยงามเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศ การเสด็จในปี พ.ศ.2503 ในครั้งนั้น นายอำเภอดอยสะเก็ด คือ นายชุ่ม บุญเรือง รับผิดชอบด้านการเตรียมการรับเสด็จ ซึ่งการรับเสด็จได้มีการบันทึกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาเผยแพร่เป็นภาพประวัติศาสตร์ของอำเภอดอยสะเก็ด...

เตือน! หยุดสูบ ป้องกัน ไวรัสอู่ฮั่น

เตือน! หยุดสูบ ป้องกัน ไวรัสอู่ฮั่น ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ที่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น) เป็นที่จับตาในกระแสโลกและในประเทศไทย...