นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการประดับยศในพิธี จำนวน 17 นาย ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here