นักศึกษาทีม “We share Wheelchair” CMRU จัดกิจกรรมสร้างสังคมคนขับรถดี – มีน้ำใจต่อผู้พิการในรั้วมหาวิทยาลัย

นายธนาวุธ เกตุชีพ , นายพันธกานต์ ตรีฉันท์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวนาว ตาจุมปา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และนายณัฐชนน รักสกุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามทีม “We share Wheelchair” ดำเนินโครงการ “C Share” คนรุ่นใหม่ มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง (แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย ในโครงการ Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้าถนนสีขาว ซึ่งทีม “We share Wheelchair” ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย จาก 838 ทีมจากผลงานเข้าประกวดโดยนักศึกษาสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการดำเนินโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกาศย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมคนขับรถดีและร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สนับสนุนการสร้างสังคมคนขับรถดี – มีน้ำใจต่อผู้พิการและผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับและสวมหมวกกันน็อก 100 % กิจกรรมอบรมและสร้างเครือข่าย CMRU Safety Rider Idol 2019 กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาและแกนนำในการรณรงค์ กิจกรรมเกมส์และร่วมแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ กิจกรรมเดินรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมเสวนาสร้างสังคมคนขับรถดี โดยวิทยากร น้องต๊อด ชาตรี กรวัชรธาดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ ผู้พิการที่มีร่างกายเพียงครึ่งท่อน ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์และเชิญชวนให้ทุกคนมีน้ำใจต่อผู้พิการและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน พร้อมด้วยคุณสมนึก วุฒิเฟย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทำให้ต้องพิการ และการร่วมกับเครือข่ายในการช่วยเหลือ ดูแล การทำงานในเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เพื่อเตือนภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดอัตราการเกิดผู้พิการรายใหม่จากอุบัติเหตุ พร้อมนำเสนอสื่อร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สนับสนุนการสร้างสังคมคนขับรถดี – มีน้ำใจต่อผู้พิการและผู้ใช้รถใช้ถนน ในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ หนังสั้น “สิ่งที่หายไป” คลิปวีดีโอสั้นจำลองสถานการณ์การเป็นใช้อุปกรณ์ในขณะเป็นผู้พร่องทางร่างกาย “C Share variety” โดยมีเป้าหมายการสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นสังคมคนขับรถดี ขับขี่ปลอดภัย สนับสนุนการสร้างสังคมคนขับรถดี – มีน้ำใจต่อผู้พิการและผู้ใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียและความพิการจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมใน “C Share” คนรุ่นใหม่ มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก “C Share” คนรุ่นใหม่ มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง CMRU

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here