ชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” ระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) หรือ สวพส. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here