มอบประกาศนียบัตร…………..รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 4 ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล นำผู้ผ่านการฝึกอบรมร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here