ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ ปท.) ประกาศโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการพัฒนา การชำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Digital Digital Currency: CBDC) ร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการเพื่อการศึกษาต่อไป นวัตกรรมที่พัฒนาโดยภาคเอกชน

ธ ปท เห็นความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและความหลากหลายของภาคธุรกิจที่เข้าสู่ยุคใหม่ การใช้ประโยชน์ที่กว้างขึ้นในการทดสอบ CBDC จะถูกเชื่อมต่อกับระบบการจัดการการจัดซื้อและการชำระเงินระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กับคู่ค้า (ซัพพลายเออร์) ในห่วงโซ่ยาโดยมี บริษัท ดิจิทัล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบดังกล่าวร่วมทดสอบโดย ธ ปท. คาดหวังว่าระบบต้นแบบการชำระเงินจะเป็นนวัตกรรมทางการเงินของภาคธุรกิจที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงิน มากขึ้นเพิ่มความเร็วและความมั่นใจในการชำระเงินระหว่างกันการทดสอบดังกล่าวจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และจะประกาศผลการทดสอบและแนวทางการดำเนินการต่อไป
นอกจากนี้โครงการร่วมกันระหว่าง ธ ปท. และสถาบันการเงิน 8 แห่งร่วมกันศึกษาและทดสอบการใช้เงินเงินในการชำระเงินระหว่างธนาคาร (CBDC Wholesale) ได้รับการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จแล้วรวมกันได้ ทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) เสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2563 ปัจจุบัน ธ ปท. และ HKMA ร่วมกับสถาบันการเงินสมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขยายการทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้ CBDC ซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดต่อไป เชื่อมั่นว่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินร่วมกันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเตรียมการเข้าสู่โลกดิจิทัลทางการเงินในอนาคตโดย ธ ปท. ยังคงเปิดกว้างสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจร่วมพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here