วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA จากนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here