สานเครือข่ายท่องเที่ยว…………..คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อาทิ ชมรมธุรกิจรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here