ถวายพระพรชัย…….รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here