จัดอบรม……..ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร สิ่งทอและเครื่องประดับ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรการออกแบบสื่อสาร มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ดารากาง” ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านนอแล ต .ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here