เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. [NARIT] ให้เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์กับท้องฟ้าจริง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (Princess Sirindhorn AstroPark) ศูนย์ดาราศาสตร์แห่งชาติ ของประเทศไทย (หอดูดาว NARIT) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในการนี้ สถาบัน NARIT ได้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยมอบกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว (Dobsonian Telescope) และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ชุมชนโดยรอบ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น กิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ และสร้างความตระหนักด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย การสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะส่งผลต่อการนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here