มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด ภายใต้การจัดงาน “Shopping in the rain season 2”

สำหรับงานนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563, โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2563 และโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital marketing ปีงบประมาณ 2563 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเหนือที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้โครงการให้ได้รับการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด หรือการขยายช่องทางการตลาด โดยนายวชิระ แก้วกอ ฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สสว.เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ดร.ภคินี อริยะ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs)

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมตลอดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเหนือมีศักยภาพอันสามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีความพร้อมในการออกบูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า และการนำเสนอโมเดลทางธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากแหล่งเงินทุน

ซึ่งถือเป็นอีกโอกาสในการการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด หรือการขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและพัฒนาศักยภาพที่ผ่านมาตลอดโครงการนำออกมาใช้จริง เพื่อประโยชน์และเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจ ตลอดจนสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงครั้งนี้ โดยหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่เพิ่มเข้ามาให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือได้แสดงศักยภาพที่มีและสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจรวมถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

ซึ่งภายในงาน “Shopping in the rain season 2” จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือมากกว่า 245 ร้านค้า อาทิ สินค้างาน Craft สินค้า Handmade สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงานสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว/ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้แก่ กิจกรรม Business Matching ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ พร้อมเปิดเวทีการแข่งขัน Early Stage Pitching การแข่งขันโมเดลธุรกิจ ชิงทุนสนับสนุนธุรกิจกว่า 20,000 บาท และพลาดไม่ได้สำหรับเหล่านักช้อปและประชาชนที่สนใจทั่วไป นอกจากจะได้ชื่นชมสินค้าคุณภาพและช้อปปิ้งสินค้าภายในงานอย่างจุใจ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลงาน Handmade สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop D.I.Y. ได้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายภายในงานนี้เท่านั้น สำหรับกิจกรรมทั้งหมดนี้ จะจัดขึ้นภายใน วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here