คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อหาทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรม

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชน จากผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

โดย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ข้อมูลปัญหาที่ได้รับทราบในวันนี้ ทั้งเรื่องปัญหาที่ดินทำกินซับซ้อน ปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ล้มละลาย การออกโฉนดโดยไม่มีการรังวัด การถือครองและสิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย และปัญหาอื่น ๆ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะได้สรุปรวบรวม และนำเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here