รมว.เกษตรฯ กำชับติดตามสถานการณ์ลำไยภาคเหนืออย่างใกล้ชิด เนื่องจากปีนี้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สั่งวางแผนบริหารจัดการและกระจายผลผลิต โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมลำไยออกสู่ตลาดมากที่สุด
นายเฉลิมชัย ศรีออ่อน รัฐมนตรีว่าการกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุตบอร์ด) กล่าวว่า ฟรุตบอร์ดได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ จากที่คณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือรายงานว่า ผลผลิตลำไยปี 2563 เพิ่มขึ้นเนื่องจากฤดูหนาวปี 2562 ช่วงที่ลำไยติดดอกมีความหนาวเย็นพอเหมาะส่งผลให้ลำไยปีนี้ติดผลมากกว่าปีที่แล้ว
สำหรับแผนบริหารจัดการลำไยจังหวัดกำหนดให้วางแผนการบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จผ่านกลไกของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ และตาก ตั้งแต่ระยะก่อนเก็บเกี่ยวจนถึงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP พัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาด ถ่ายทอดความรู้การผลิตลำไยคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่ จนถึงคำแนะนำการเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่วนเชิงปริมาณลำไยภาคเหนือจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ช่วงที่ให้ผลผลิตมากคือเดือนสิงหาคม ซึ่งทั้ง 8 จังหวัดเตรียมการบริหารจัดลำไยในฤดูรวม 386,065 ตันแล้ว ทั้งการประชุมเชื่อมโยงตลาดลำไยล่วงหน้า การสนับสนุนให้มีจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยและกระจายผลผลิต จัดเตรียมข้อมูลความต้องการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการลำไย โดยประสานความร่วมมือกับพาณิชย์และอุตสาหกรรมจังหวัด

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ผลผลิตสำหรับบริโภคสดภายในประเทศ 69,102 ตัน จะกระจายสู่ตลาดผ่านผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลาดภายในจังหวัดและท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งโมเดิร์นเทรด และตลาดออนไลน์ รวมถึงการขนส่งทางไปรษณีย์ ส่วนที่ส่งแปรรูป 269,021 ตัน ด้วยการอบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้อสีทำน้ำลำไยสกัดเข้มข้น ลำไยกระป๋อง ส่วนที่จะส่งออกในรูปแบบลำไยสดมี 47,942 ตันนั้น จากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายทำให้การขนส่งสินค้าเกษตรไปจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่คล่องตัวขึ้น อีกทั้งจีนเปิดด่านศุลกากรใหม่อีก 2 ด่าน ดังนั้น หากดำเนินทุกมาตรการตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง คือ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคมที่ลำไยให้ผลมากที่สุด จะสามารถพยุงราคาลำไยให้อยู่ในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจได้.-สำนักข่าวไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here