ประชุม...........นายคมสัน สุวรรณอำพา รอง ผวจ.ชม.ชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อมูลการเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เจียงใหม่เกมส์” และจะนำข้อมูลเสนอต่อ กกท.ภายในวันที่ 5 ส.ค.63 ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here