ค่ายคุณธรรม…………..มณฑลทหารบกที่ 33 จัดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 63 (รุ่นที่ 3) โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดนักศึกษาเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การฝึกอบรม การบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่าฯ , การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) , สถานการณ์โรคโควิค – 19 และมาตรการป้องกัน , จิตอาสาพระราชทาน , การดำนาปลูกข้าวแบบวิถีไทย , การสร้างฝายชะลอน้ำในห้วยตึงเฒ่า และการทำกิจกรรมตู้ปันสุขบริเวณหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here