เมื่อเร็วๆนี้ชมมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะ เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต. พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวต้อนรับ และมีผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางของชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ยังได้มติจากที่ประชุมในการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมฯลฯ รับผิดชอบในเขตเมือง, นายบุญโสต สมมนุษย์ นายเทศมนตรีตำบลไชยสถานได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมฯลฯดูแลรับผิดชอบในเขตติดต่อเมือง, ดาบตำรวจประพล เวียงนาค นายกเทศมนตรีรีตำบลบ้านปง ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมฯลฯ ดูแลรับผิดชอบในเขตใต้, นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมฯลฯ ดูแลรับผิดชอบในเขตเหนือ, นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ, นายธวัช ชัยแก้ว ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายทะเบียน และนายศุภชัย ศุภศิริ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนและประสานกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ทั้งนี้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ จะเดินหน้าทำงานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับมอบงานจาก ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดงในฐานะอดีตประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here