เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระดมพลซ้อมแผนรับมือเหตุสาธารณภัย เหตุอุทกภัยน้ำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้มีความพร้อมใช้งาน
เมื่อวันที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในเขตเทศบาลตำบลปาย ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้มีความพร้อมใช้งาน อุปกรณ์วัดระดับน้ำฝน หอเตือนภัย เครื่องกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน เส้นทางอพยพและพื้นที่ปลอดภัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และประชาชนถึงแนวทางปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมเตรียมรับมือสาธารณภัยให้แก่ชุมชน สถานศึกษา พื้นที่เสี่ยงภัย ผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ทหารจากค่ายโสณบัณฑิตย์ ปาย ( ร.7 พัน.5 ) , ตำรวจภูธรอำเภอปาย , โรงพยาบาลปาย , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปาย , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาย , ท่าอากาศยานปาย , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปาย , คณะครู/นักเรียน/อสม./และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิ อาสาสมัครและพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอปาย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในอดีตเคยเกิดเหตุอุทกภัยฝนตกหนักน้ำป่าและดินโคลนถล่ม เข้าท่วมตัวอำเภอปาย ได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ต้นเหตุไม่ได้อยู่ที่แม่น้ำปาย กลับเป็นป่าบนเทือกเขาดอยจิกจ้อง เขตพื้นที่บ้านสันติชล ที่เกิดฝนตกหนักจนดินโคลนถล่มเข้าทับบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการเสียหายอย่างหนัก รวมไปถึงเส้นทางระหว่าง อ.ปาย กับ อ.ปางมะผ้า ถูกตัดขาดจากตัวจังหวัดทำให้การเข้าไปให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here