สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหา ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว และแนวทาง การฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการฟื้นฟูสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโรค ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกกลุ่ม WE LOVE CHIANGMAI ร่วมให้ข้อมูล

ที่ประชุมได้รายงานปัญหาและผลกระทบด้านการท่องเที่ยว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 หลายประการ อาทิการประกอบกิจการปางช้าง ที่ผู้ประกอบการช้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจกรรม และมีภาระในการดูแลพนักงานและควาญช้าง ซึ่งได้เสนอขอความช่วยเหลือด้านเงินกู้ ดอกเบี้ยถูก โดยขอกู้เชือกละ 2-3 แสนบาท และใช้ช้างเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนด้านควาญช้าง ขอรับการสนับสนุนการจ้างงานผ่านโครงการฟื้นฟูคนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอปัญหาการประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว สปา รถเช่า ร้านอาหาร โรงแรม และบริษัทรับจัดงาน
โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง กล่าวว่า โครงการคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เป็นการมารับข้อมูลปัญหาของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าปัญหาหลักสำคัญจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้การประกอบกิจการต่างๆ หยุดชะงักลง ในขณะที่การใช้จ่ายของสถานประกอบการยังคงมีอยู่ ผู้ประกอบการจึงต้องการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน ค้ำจุนการดำเนินงาน แต่เนื่องจากติดเงื่อนไขไม่สามารถทำการยื่นกู้ได้ ซึ่งทางสมาชิกวุฒิสภาจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งต่อรัฐบาลในการหาแนวทางการช่วยเหลือ เช่นการลดเงื่อนไข เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ ทั้งนี้จะได้ประมวลข้อมูลและปัญหาทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเสนอต่อรัฐบาลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here