เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง จัดทริปการท่องเที่ยว Media Fam Trip โดยนำคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและกรุงเทพฯ ร่วมงานสลากย้อมเมืองลำพูน และสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ลำพูน-ลำปาง ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ได้ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมอบหมายให้นายศิชน สุขสมบูรณ์ พนักงานการตลาด 6 เป็นผู้อำนวยความสะดวกและดูแลสื่อมวลชนโดยเริ่มจาก งานสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ ถือว่ามีหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร โดยได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นับเป็นประเพณีที่มีความเป็นมาและสร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก มีราก ฐานมาจากชาวยองหรือชาวลื้อจากสิบสองปันนา จากนั้นได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดลำพูนเมื่อประมาณ 200 กว่าปีที่แล้ว เป็นส่วนสำคัญของงานประเพณี “ทานสลาก
ภัตร” สูงประมาณ 20 เมตร มีร่มกางที่ปลายยอด แขวนเครื่องปัจจัยไทยทาน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องประดับต้นสลาก

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ได้กล่าวว่า “ททท.สำนักงานลำปาง ซึ่งรับผิดชอบการท่องเที่ยวใน 2 จังหวัดคือลำพูนและลำปาง หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการ ก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทันที โดยใช้หลัก New normal tourism ซึ่งการป้องกันรักษาห่างยังมีความสำคัญอยู่ ททท. สำนักงานลำปาง จึงได้จัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว เรียกว่า Lampang plus Lamphun in Green Season แบบ New normal เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูสีเขียวหรือฤดูฝน สำหรับสถานที่เป็นธรรมชาติถือว่าเป็นช่วงที่สวยงามและน่าท่องเที่ยว ระหว่างเดือน ก.ค -ต.ค มีทั้งหมด 7 เส้นทาง

หนึ่งในเส้นทางคือเส้นทาง 106 เส้นทางศรัทธาครูบาสู่ล้านนาลำพูน ตั้งแต่ อ.เถิน-ลี้-บ้านโฮ้ง -ป่าซาง-เมืองลำพูน เป็นเส้นทางวัฒนธรรมและศรัทธาครูบา ทั้งครูบาศรีวิชัย ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ครูบาขาวปี ซึ่งผู้คนให้ความสนใจในการท่องเที่ยว สักการะ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อำเภอเสริมงามก็ เป็นอีกชื่อหนึ่งใน 7 เส้นทาง คือเส้นทางร้อยโล ร้อยลี้ คือจากลำปางถึงลี้ ประมาณ 100 กิโลเมตร ร้อยลี้ ก็คืออำเภอ ลี้ของเรา

ททท.ลำปาง ยังเตรียมการเปิดฤดูท่องเที่ยว High season เริ่มเดือน พ.ย. 63 เป็นต้นไป ซึ่งในสถานการณ์โควิดขณะนี้ นักท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยประมาณ 2 ล้านกว่าคน ก็เป็นส่วน หนึ่งที่จะมาชดเชยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปจำนวนมาก

นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและต้องมีความอดทนค่อนข้างมาก แต่การท่องเที่ยวของไทยก็ต้องเดินหน้าเพราะเรามีการความหวังเรื่องวัคซีนและจัดการเรื่องโควิดได้เป็นอย่างดี เพราะจะเป็นแรงเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ กลับเดินทางมาท่องเที่ยว””ส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งใกล้เชียงใหม่ ก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบอันหนึ่ง ในการที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังเชียงใหม่ ตอนนี้กำลังสำรวจอย่างจริงจัง

กลุ่มการท่องเที่ยวภาคเหนือ เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถไฟจาก เชียงใหม่ – ลำพูน -ลำปาง สามารถเดินทางเองและเป็นเพจเกจทัวร์ โดยเอกชนทั้งสามจังหวัดก็จะร่วมมือกันออกแบบการท่องเที่ยวเป็นสีสันให้กับการท่องเที่ยว” ผอ.ททท.ลำปาง กล่าวทิ้งท้าย

หลังจากนั้นนายศิชน สุขสมบูรณ์ พนักงานการตลาด 6 ได้นำคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปท่องเที่ยวเส้นทาง ร้อยโล ร้อยลี้ เริ่มจากลำพูน คุ้มเจ้ายอดเรือน-วัดพระพุทธบาทตากผ้า-วัดพระ พุทธบาทผาหนาม-ชุมชนพระบาทห้วยต้มและพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย อ.ลี้ ส่วนจังหวัดลำปาง ไปท่องเที่ยว วัดพระธาตุดอยพระณาน-สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน-วัดเชียงราย – สะพานขาวท่าชมภู อ.แม่ทา -ตลาดบ้าน
ทาดอยแก้วและเดินทางกลับถึงเชียงใหม่ ด้วยความสวัสดิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here