บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขา จ.เชียงใหม่ จัดงานทำบุญฉลองครบรอบ 69 ปี ก้าวปีที่ 70 ในการก่อตั้ง บริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

โดยนายวัลลภ จิตต์สนอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสารและพืชผลทางการเกษตร ซึ่งดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งให้เช่าคลังสินค้า เพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอการส่งออก ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัย จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “บริษัท สหมงคลประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด”เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 บริษัทได้หันมาเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการประกันภัยเพียงอย่างเดียวและทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด” หรือ “THE UNION PROSPERS INSSURANCE COMPANY LIMITED” ซึ่งมีความหมายว่า “โชคดีมีชัยด้วยความร่ำรวยและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์พูนสุข”

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่า เมื่อเราได้ดำเนินงานมาและก้าวสู่ปีที่ 70 นี้ บริษัท สหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน) เราจึงได้จัดทำบุญขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้บริษัทฯ ได้มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันภัยที่ทันสมัย ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพ ในทุกเวลา และทุกสถานที่ตอบรับทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวในยุค 4.0 อย่างต่อเนื่องในอนาคต และมุ่งมั่นผลักดันทำให้เราเป็นบริษัทประกันภัย ที่ให้รู้จักมากที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งในปีนี้เราหวังว่าจะพัฒนาบริษัทให้เข้าสู่ในระดับกลาง โดยคาดว่าในปีนี้เราจะทำกำไรไปแตะที่ 1,000 ล้านบาท เพื่อเข้าสู่ บริษัทประกันภัยในระดับกลางต่อไป โดยเรามุ่งมั่นพร้อมที่จะดูเเล ให้บริการลูกค้าดุจดังญาติสนิทของเราเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here