จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เจียงใหม่เกมส์” ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563 พร้อมกำหนดตัวบุคคลนำเสนอข้อมูล

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เจียงใหม่เกมส์” ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสรุปความพร้อมการ เตรียมการและข้อมูลพร้อมกำหนดตัวบุคคลที่จะเดินทางไปร่วมนำเสนอข้อมูลไปเสนอตัวจัด “นครเจียงใหม่เกมส์” ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ

โดยมีนายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการสำนักเลขาธิการ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม พร้อมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เจียงใหม่เกมส์” ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563 ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here