สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรม “ วิ่ง & ปั่น สะสมระยะทาง” รับสมัครถึงจนครบจำนวนผู้สมัครที่กำหนดไว้พร้อมจะ “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติสมัครร่วมกิจกรรม ในเดือนกันยายน 2563”

นางสาวทัศยีน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ด้วยทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาจะจัดกิจกรรม วิ่ง & ปั่น สะสมระยะทาง ตามโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยกำหนดจัด 2 กิจกรรม ดังนี้ ปั่นจักรยาน สะสมระยะทาง 200 กิโลเมตร และ วิ่ง สะสมระยะทาง 60 กิโลเมตร การสมัครร่วมกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ “สมัครร่วมกิจกรรม วิ่ง & ปั่น สะสมระยะทาง” ประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0 5448 436 สำหรับกติกาการร่วมกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน แบ่งเป็นจักรยาน 120 คน และวิ่ง 380 คน (ครบ 500 คน ปิดรับสมัครทันที) โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่วิ่ง & ปั่นจักรยาน ครบตามระยะทางในเวลาที่กำหนด จะได้รับเสื้อที่ระลึก จำนวน 1 ตัว (วันรับเสื้อแจ้งให้ทราบภายหลัง) และ ผู้ร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาจังหวัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน (วันจันทร์/วันพุธ/วันศุกร์) พร้อมลงระยะทางประจำวัน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม ส่งระยะทางการร่วมกิจกรรม (นอกเหนือวันที่กำหนดทางแอพพลิเคชั่น) ทาง Line ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here