อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จัดเต็มโชว์ผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรมจาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมแนะนำบริการส่งเสริมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ในงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ภายใต้แนวคิด Connects The Future เชื่อมโลกแห่งอนาคต พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมช้อป ชิม ใช้ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 งานจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

งานดังกล่าวนับเป็นการเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ทดสอบตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้และโอกาสในการขยายตลาดเพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการติดอาวุธและสร้างโอกาสให้แก่ Startup ในภาคเหนือ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจว่ากลไกการให้บริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนั้น จะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ Startup ได้อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) มุ่งเน้นและและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมผนวกไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับการสร้างศักยภาพทางด้านกำลังคนและชุมชน ด้วยการสนับสนุนผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 นับเป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยผนวกองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมผ่านการรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ทั้งยังเป็นพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกธุรกิจจากภาครัฐและภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชนและภาคสังคม

ด้าน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (แม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) กล่าวเสริมว่า NSP INNOVATION FAIR 2020 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดงานหลักในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยรวบรวมผลงานนวัตกรรมชั้นนำที่รับบริการและความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจาก 7 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มาจัดแสดงกว่า 100 รายการ พร้อมกิจกรรมบนเวทีมากมาย รวมถึงพิธีมอบรางวัล NSP Innovation Awards 2020 ซึ่งผ่านการแข่งขันและคัดเลือกผู้ประกอบการนักธุรกิจนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดดเด่น เพื่อเป็นตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมระดับประเทศในงาน RSP INNOVATION AWARDS 2020 เป็นเวทีต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ทิ้งท้ายเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน NSP INNOVATION FAIR 2020     ชมผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรม เชื่อมโยงงานวิจัยกับผลผลิตภาคเอกชนสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ อัพเดทแนะนำธุรกิจ Startup รับฟังเสวนาการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์ พร้อม Showcase แนะนำบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออย่างครบวงจร อาทิ บริการผลิตแปรรูปอาหารเพื่อทดลองตลาดพร้อมให้คำปรึกษาการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจาก Innovative Food Fabrication Pilot Plant, บริการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุจาก RF Technology Pilot Plant, บริการทดสอบมาตรฐานอาหารจาก NSP Central Lab, บริการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ จาก The Brick FABLAB, บริการเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อความปลอดภัยทางอาหารจาก ABPlas, และบริการพัฒนาเพิ่มมูลค่าวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสงจาก Center of Ion Beam Materials Development and Optical Analysis (CIMO) โดยสามารถเที่ยวชมงานพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ (5-6 กันยายน 2563) เวลา 10.00 – 21.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here