บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค โดยมี นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธี เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคล แก่ พนักงาน เกษตรกร และผู้ที่เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดข้าวโพดหวาน รวมทั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ได้แก่ บริษัทเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตรต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน

หลังจากเสร็จพิธี คณะผู้บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้รวบรวมวัตถุดิบ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน ) บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมประชุมหารือองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

และร่วมวางแผนในการแก้ปัญหาทางการเกษตร พร้อมยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here