🌽สหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมพันธมิตร ชูสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใน “งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563”(ภาคเหนือ) 🥕🥦🍆🍅

วันที่ 9 ก.ย.63 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิด
“งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2563” (ภาคเหนือ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีสหกรณ์จังหวัด สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่สนใจร่วมงานจำนวนมาก

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ ได้ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมงานด้านสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลงานด้านสหกรณ์เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลสมาชิกซึ่งเป็นประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ความสำเร็จในเชิงธุรกิจของสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งคือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีผลผลิตทางการเกษตร หรือสินค้าที่มีคุณภาพและโดดเด่น สามารถขยายไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการได้ สุดท้ายคือผู้บริโภคปลายทาง

ในปัจจุบัน การที่สินค้าคุณภาพเหล่านี้จะไปถึงมือผู้บริโภคปลายทางได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน และที่สำคัญคือช่องทางการสื่อสาร การที่จะสามารถสร้างการรับรู้ได้รวดเร็ว และโดดเด่นได้นั้นก็มีหลากหลายช่องทาง การจัดแสดงสินค้าครั้งนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สินค้าคุณภาพของเราได้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

“ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างในปัจจุบันคือ การให้ความสำคัญกับการตลาดนำการผลิต คือเราต้องทราบความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง แล้วจะสามารถนำมาเป็นโจทย์ให้กับเราได้ และผลิตสินค้าคุณภาพให้ตรงกับความต้องการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด” รองอธิบดีฯ กล่าว

ด้านนายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ นักธุรกิจภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป โอกาสนี้นี้มีเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 17 แห่ง เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า สินค้าทางการเกษตร ทำให้มีสินค้าที่หลากหลาย และคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างโอกาสทางการตลาด ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ต่อไปในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here