บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ให้การต้อนรับ นาย พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด และนักลงทุนอิสระ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารงาน ผลประกอบการ และแผนงานโดยรวมในอนาคตของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here