อำเภอดอยสะเก็ด บูรณาการหลายหน่วยงาน ปูพรม ตรวจแคมป์ แรงงานต่างด้าว-โรงงาน-หอพัก ล่าคนลอบเข้าเมืองหวั่นเอาโควิดมาแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง , เจ้าหน้าที่ อส., กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ดอยสะเก็ด , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดขวัญ , ชุด ชรบ.เคลื่อนที่เร็วอำเภอดอยสะเก็ด ติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศโดยผิดกฏหมายในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคจากเชื้อไวรัสโควิด(COVID19) สถานประกอบการ โรงงาน แค้มป์แรงงานต่างด้าว และหอพักที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่

ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) และกัญชาในปัสสาวะเจ้าหน้าที่ คนงานในสถานประกอบการ ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบปัสสาวะเป็นผลบวก และจากผลการตรวจสอบไม่พบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ในส่วนแรงงานต่างด้าว ที่ออกตรวจทุกรายได้ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here