เปิดงาน……รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยคณะวิทยศาสตร์ฯ ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ล้านนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here