ติดตามประเมินผล………….ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ จ.เชียงใหม่ หลังจัดชุดตรวจจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงฯ ให้กับโรงเรียน ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here