ลงนามความร่วมมือ…………..ภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษกิจอื่นๆ เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒาบุคลากร และด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมสะลวง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here