มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร พร้อมร่วมบริจาคโลหิตในวันเปิดการฝึก นศท. ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในการให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณครู อาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีคนเก่ง อย่างมีคุณธรรม แก่นักศึกษาวิชาทหาร

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก คือการผลิตกำลังสำรองของกองทัพให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ โดยขอให้มั่นใจว่าศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกที่ 33 จะเป็นเบ้าหลอมที่ดีของกองทัพบก ที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และเป็นกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพของกองทัพในอนาคต

นอกจากนี้แล้วภายในงาน ทางมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร และกำลังพล รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองเลือดไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here