นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในนามของหน่วยงานประสานการจัดงาน “เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหา ไม่รู้จบ”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ มหกรรม We Love Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ ใครๆ ก็รัก”ภายในงาน Lanna Exp0 2020 ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ฯ ว่า เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่าย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และกองทุน We Love Chiang mai


ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้กับชุมชน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น การดำเนินการในครั้งนี้ ได้แบ่งโซนการจัดกิจกรรเป็น 3 โซนได้แก่ โซนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว


โซนการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐ โซนมหกรรมอาหาร We Love Chiang Mai โดยมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียน ภายใต้ธีมการจัดกิจกรรม ที่น่าสนใจ 5 ธีม ได้แก่

– ธีมท่องเที่ยวชุมชน รักษ์ช้างรักษ์ธรรมชาติ มีกิจกรรม อาทิเช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การทำกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ช้าง เป็นต้น – ธีมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิเช่น การแข่งขันปีนหน้าผาจำลอง และการออกบูธของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและผจญภัย – ธีม Spa & Wellness อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การทำWorkshop ลูกประคบ และสมุนไพรใช้ในครอบครัว เป็นต้น


– ธีมรักอาหาร food Lover อาทิเช่น การแข่งขันทำอาหารผลิกโฉมอาหารล้านนาสู่สากล เป็นต้น – ธีม Hotel Lover อาทิเช่น การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ การแข่งขันจัดช่อเจ้าสาว และการออกร้าน Wedding Fair ของโรงแรมชั้นนำ เป็นต้น ทั้งนี้ภายในงานมี มัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบการวิกฤตโควิด-19 มาร่วมออกบูธ ในครั้งนี้ด้วย รวมผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธทั้งสิ้นกว่า 80 ราย

ด้านนายคมสันต์ สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เสน่ห์ล้านนาให้คุณค้นหา ไม่รู้จบ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และมหกรรม We Love Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ ใครๆ ก็รัก” ว่า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ที่ร่วมมือ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม

แม้ว่าในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แต่ก็ยังมีสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากความความร่วมมือของทุกภาค ส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ที่ให้ความร่วมแรง ร่วมใจ ผลักดันจนเกิดงานนี้ขึ้นมาได้ และสำหรับมหกรรมอาหาร We Love Chiang mai ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ร้านอาหารดังๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาร่วมออกบูธจำหน่ายอาหาร และร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่า 10 วันภายในงาน Lanna Expo 2020 ในครั้งนี้สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้จากที่ได้กล่าวรายงาน จะเห็นว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้ง 5 ธีม ไม่ว่าจะเป็น – ธีมท่องเที่ยวชุมชน รักษ์ช้างรักษ์ธรรมชาติ – ธีมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ – ธีม Spa & Wellnes s- ธีมรักอาหาร food Lover – ธีม Hotel Lover

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here