ทีมชาย ราชโอส – กรุงเทพ – ทีมหญิง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ คว้าถ้วยพระ ราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลและแฮนด์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่โดมเหลืองอร่าม อาคารมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต เชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลและแฮนด์ บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ในพิธีได้รับเกียรติจาก นายชาญณรงศ์ สุหงษา กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา

โดยในปีนี้ทีมที่ได้รับรางวัลในรุ่นประชาชนทั่วไป หญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ได้รับเกียรติจากนายวีระ กัจฉปคีรินทร์ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ราชโอส – กรุงเทพ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศได้แก่ ทีม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กรุงเทพ

นักกีฬายอดเยี่ยม หญิง ได้แก่ นางสาวสุพัตรา กาลีวัฒน์ ผู้เล่นหมายเลข 14 ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ และ นักกีฬายอดเยี่ยม ชาย ได้แก่ นายโอเพ่น กรรณรงค์ ผู้เล่นหมายเลข 91 ทีม ราชโอรส – กรุงเทพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here