รองพ่อเมืองเวียงพิงค์นำคณะเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่เมืองกรุงนำเสนอข้อมูลต่อ ก กกท. ในการเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ประกอบด้วย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ นายมนตรี หาญใจ ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ นายสงศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ นายวรุต วัลลิภากร นางนวล คันธวนิช และ นายนพรุจ นพศิริ ในการเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ในปีพ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5

โดยมี ดร.ก้องศัก ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในกา ร พิจารณา ซึ่งในการนี้ได้มี 4 จังหวัดที่เสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ และทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติ จะได้เดินทางมาสำรวจดูสนามแข่งขันตลอดจนความพร้อมด้านต่างของจังหวัดที่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพทั้ง 2 เกมส์การแข่งขันต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here