บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ICC FAIR 2020 CONCEPT “CHLOROPHYLL” ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่บริเวณหน้าเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์ การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดริบบิ้นพร้อมด้วย ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตและ ผู้บริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (จำกัด) มหาชน

โดยคุณพรพิมล ถนอมเสียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฯได้ร่วมกันร่วมเปิดงาน ICC FAIR 2020 ภายใต้ CONCEPT “CHLOROPHYLL” ซึ่งบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด( มหาชน)ในเครือสหพัฒน์ ได้ร่วมกับมูลนิธิ ด.รเทียม โชควัฒนา ได้จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563

โดยกิจกรรมดังกล่าวภายในงานท่านจะได้พบกับ สินค้าดังกว่า 50 BRAND จากบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด( มหาชน) ลดสูงสุดกว่า 70% รวมทั้งสินค้าจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสินค้างานฝีมือที่งดงามจาก ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ตลอดจน กลุ่ม SME ขนาดเล็ก มาใน CONCEPT “CHLOROPHYLL” พร้อมร่วมกันรักษ์โลก ใส่ใจสุขภาพ ต่อลมหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ ลด PM2.5 ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ และผัก ปลอดสารพิษจากทางสวนซึ่งปลูกแนวทางเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี /หญ้าหวานออร์แกนิค ผลิตจากยอดหญ้าหวานออร์แกนิค 100% และกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายภายในงานดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here