เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง พันเอกชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังจากเกิดข้อพิพาทระหว่างไทยและเมียนมา เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าข้ามแดนในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัส covid-19 ทำให้ทางเมียนมา ไม่ยินยอมให้รถขนสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปในประเทศเมียนมา ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก โดยให้ผ่านด่านพรมแดนได้แค่วันละ 6 คันเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่ง และสินค้าที่ต้องไปส่งในประเทศเมียนมาเสียหายมูลค่า 80 – 100 ล้านบาทต่อวัน

ล่าสุด พันเอกชาตรี สงวนธรรม ได้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย กรมควบคุมโรคติดต่อ หอการค้า ศุลกากรแม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงทางออกของปัญหาดังกล่าว ซึ่งหลังจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า จะให้รถตู้ขนส่งสินค้าของเมียนมา สามารถเข้าออกประเทศไทยได้วันละ 168 คันโดยไม่จำกัดจำนวนรอบและให้เปลี่ยนคนขับ ที่บริเวณด่านพรมแดนโดยให้คนขับจากเมียนมาพักอยู่ที่จุดคัดกรองและเปลี่ยนให้คนขับในฝั่งไทยกับต่อไปรับสินค้ายังจุด ขนส่งหรือโกดังเก็บสินค้า ในส่วนคนขับรถของไทย ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของรถบรรทุกน้ำมันสามารถบรรทุกน้ำมันข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาได้โดยไม่จำกัดจำนวนคัน เพื่อให้การขนส่งเพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก
ข้อสรุปดังกล่าว จะได้ทำเป็นเอกสาร มอบให้กับทางศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาฝ่ายไทยหรือ tbc เพื่อส่งมอบให้กับ ทางศูนย์ประสานงานชายแดน ส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย ฝ่ายเมียนมา เพื่อหาทางออกร่วมกันยังไงก็ตามปัญหาก่อนหน้านี้คาดว่าเกิดจากการสื่อสารที่เข้าใจไม่ชัดเจนทำให้เกิดความไม่เข้าใจจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ซึ่งการหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการหาทางออก ให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศและเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศของไทยและเมียนมา ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here