เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ ภายใต้แนวคิดล้านนาฟิวชั่น Lanna Lover ส่วนหนึ่งในงาน We Love Chiangmai ซึ่งจัดภายในงาน ล้านนา เอ๊กซ์โป ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ฯ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นบุคลากรของโรงแรมและภัตตาคาร ร้านอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ทั้งนี้มีคณะกรรมการตัดสินนำโดยนายไพบูลย์ พิบูลย์รุ่งโรจน์ ประธานชมรมอาหารและเครื่องดื่มภาคเหนือ นายจิรวัชญ์ ไชยวัฒน์ ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ และนายจิรายุส นิรันดร์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่

สำหรับผู้ชนะเลิศได้แก่ นายเกษม วิสานทรัพย์ จาก Steak 49 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายปราโมช เวชศุภกุล จาก โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่นายณัฐวุฒิ มีศรี จาก มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร โดยนางสาววารุณี คำเมรุ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน เป็นผู้มอบรางวัล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here