เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมอาคารจุลเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีการจัดสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง Now For Better Future : Internet Of Thing / Less PLastic System ระหว่างบริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด โดยนายปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมคณะ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และนายฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการ , โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายฐิติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการ , โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน โดยนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ โดยนางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ มีผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิฯ แขกผู้มีเกียรติตัวแทนหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานและเป็นสักขีพยานจำนวนมาก อาทิ ดร.บุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กนก อภิรดี ที่ปรึกษาบริษัท โอบก จำกัด เป็นต้น

ภายหลังจากการร่วมลงนามฯ ในครั้งนี้แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จะเป็นศูนย์กลางในการใช้ระบบฯ ก่อนจะเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาในภูมิภาคได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างทั่วถึง พร้อมต่อยอดความร่วมมือการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานักศึกษา-บุคลากรทุกด้านอีกด้วย

ความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่สถานศึกษาจะได้นำระบบเทคโนโลยี Internet of Things (loT) จากประเทศฝรั่งเศส เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนอกจากนี้ยังจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here