บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมรกรต กิตติคุณชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงงาน ในระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2563 โดยร่วมกับวัด 5 แห่ง

ได้แก่ ทอดกฐินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ ทอดกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ลูกหลานขุนหลวงวิลังคะวัดบ้านเปียง ทอดกฐินเพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะวัดน้ำบ่อหลวง

ทอดกฐินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดร้องส้มป่อย และทอดกฐินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดบ้านใหม่สวรรค์ เพื่อเป็นการธนุบำรุงศาสนา และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชนโดยรอบ

ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here