สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 63 ที่ผ่านมาที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงยมหลง บ้านท่าบัวลอย หมู่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาไตรกีฬา ซึ่งจังหวัดแพร่ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ จัดการแข่งขัน ไตรกีฬาเมืองแพร่ (Phrae Triathlon) ภายใต้แนวคิด “เลาะเลี้ยวเมืองแป้ ม่วนใจแต้เจ้า” เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของประเพณีวิถีชุมชน และความงดงามของภูมิทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายแบบวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองกีฬาในอนาคต การจัดการแข่งขันไตรกีฬาแพร่ (Phrae Triathlon) ในวันที่ 27 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ว่ายน้ำ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ต่อด้วยปั่นจักรยาน 24 กิโลเมตร และวิ่ง 6 เมตร โดยแบ่งประเภทการแข่งขันตามเพศ สำคัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับเส้นทางการแข่งขันที่ท้าทายท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชุมชนของคนเมืองแพร่ ที่มาพร้อมรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยประเภทชายนั้น เข้าเส้นชัยคนแรกเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของทีมจังหวัดเชียงราย เป็นชาวญี่ปุ่น คือ Kenshin Misushima อายุ 19 ปี ใช้เวลาว่ายน้ำ 14.43 นาที ปั่นจักรยาน 34.43 นาที วิ่ง 24.56 นาที เวลารวม 1 ชั่วโมง 14 นาที 7 วินาที ส่วนที่สองคือ Kritsanaphon Phonphai อายุ 21 ปี เวลารวม 1 ชั่วโมง 20 นาที 51 วินาที และที่สาม คือ สหภาพ เครือบุณราช อายุ 19 ปี เวลารวม 1 ชั่วโมง 26 นาที 39 วินาที ส่วนประเภทหญิง เข้าเส้นชัยคนแรกคือ Rungnapha Kuson อายุ 29 ปี ใช้เวลาว่ายน้ำ 27.28 นาที ปั่นจักรยาน 41.14 นาที วิ่ง 35.28 นาที เวลารวม 1 ชั่วโมง 49 นาที 6 วินาที คนที่สองคือ Thipwalee Jurahirunskul เวลารวม 1 ชั่วโมง 51 นาที 36 วินาที และที่สาม Panida Thurakit เวลารวม 2 ชั่วโมง 2 นาที 8 วินาที ในการแข่งขันไตรกีฬาแพร่ (Phrae Triathlon)ในวันนี้(27ก.ย.63) มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 200 คน อายุมากสุดคือนายอำนวย เทพา วัย 72 ปี เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 78 เวลารวม 2 ชั่วโมง 21 นาที 8 วินาที และอายุน้อยสุด 13 ปี มาไกลสุดจากจังหวัดพัทลุง และยังมีจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และแพร่เจ้าภาพ ซึ่งถือว่าการแข่งขันประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดแพร่ ทั้งการที่พัก ร้านอาหาร และการจับจ่ายใช้สอยสินค้า ของฝากจากจังหวัดแพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here