เมืองไทยยิ้มช่วยตชด. ………………. มูลนิธิเมืองไทยยิ้มโดย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วยพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการฯ มอบเงินบริจาคแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุน 2 โครงการคือ “ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน” จำนวน 30 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,026,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และโครงการ “ก่อสร้างที่พักนักเรียนบ้านไกล ให้แก่ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” (บ้านหม่องกั๊วะ) ณ ตำบลแม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นจำนวนเงิน 986,100 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,012,100 บาท โดยมี พล.ต.ต. ศรายุทธ พูลธัญญะ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง ฤทธิฦาชัย อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here