ไหว้พระจันทร์……………ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ซึ่งโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน และให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา วิธีปฏิบัติตามประเพณีของวันไหว้พระจันทร์ มีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here