ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่…………..ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรม ปฐมนิเทศ พยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลใหม่ ประจำปี 2563” โดยมี ดร.พรศิริ ใจสม วีรชาติ ชูฤทธิ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และตัวแทนจากชมรมในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมในงาน ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here