ฝึกอบรม……สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา จัดการฝึกอบรมด้านเทคนิคการจัดทำสื่อ องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ สาขา 1 โดยมีนายพิษณุ พรมพราย และนายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมกาสะลอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here