เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

นับเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งการครองราชย์เป็นเวลากว่า ๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งยังทรงให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งทำให้ทุกคนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

ดังนั้นในปี ๒๕๖๓ ซึ่งครบรอบ ๔ ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์ กองบิน ๔๑ จึงได้จัดพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here