ชุมชนแม่กำปอง คว้ารางวัลการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม (Best Homestay)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ชุมชนแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลอันดับ 2 สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม (Best Homestay) จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็กชั่น โฮเทล กรุงเทพ ซึ่งโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้มุ่งเน้นไปที่การกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังเมืองหลักและเมืองรอง ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนในระดับประเทศและขยายผลสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาด สร้างความเชื่อมั่น และการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมมาจากการลงพื้นที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนร้อยละ 70 และผลการลงคะแนนจากสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวร้อยละ 30 ทั้งนี้ ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดการตลาดและเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก อาทิ Airbnb เป็นต้น
สำหรับชุมชนแม่กำปอง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ถูกขนาบข้างด้วยลำธารใสไหลเย็นยาวไปตามแนวของหมู่บ้าน ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชาวบ้านในชุมชนยังคงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว นอกจากการไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนแล้ว ในชุมชนยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูการเก็บชา ทำใบเมี่ยง ทำหมอนใบชา และการปลูกกาแฟ ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้อีกด้วย อีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้ชุมชนแม่กำปองได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือจะเลือกไปพักค้างคืนกับบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชนเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ก็ได้เช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจจองห้องพักโฮมสเตย์ของทางชุมชนสามารถติดต่อได้ที่ คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ โทรศัพท์ 06 2192 9656 และ 08 5675 4598

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here