บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำ และครอบครัวผู้บริหารระดับสูง โดยคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ และคุณยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อโครงการปรับปรุง อาคารผู้ป่วยสุจิณโณ จำนวน 50,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here