สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ รับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย(PPPs for SAT) รุ่นที่ 1 จาก ดร.เสรี นนทสูติ ผู้อำนวยการหลักสูตร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ที่ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here