คณะเศรษฐศาสตร์มช.จัดบรรยายติวเข้ม ด้านงานบริการและการสื่อสารให้กับบุคลากร ชูการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้เกิดความรักในงานที่ตนเองปฎิบัติอยู่และมีความสุขกับสิ่งที่ทำ พร้อมฝึกบุคลิกภาพให้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในด้านการบริการมั่นใจแนวโน้มหลายธุรกิจยังคงต้องการบุคลากรที่มี ใจรักงานด้านการบริการและการสื่อสารที่ดีอยู่     

                 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายหัวข้อ “Service Mind and Communication for Success” โดย ดร.นุชนารถ ชลคงคา  ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ณ ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคคลทั่วไป นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 30 คน

                 

ดร.นุชนารถ กล่าวถึงการบรรยายในครั้งนี้ว่า หัวข้อหลักๆคือเรื่องของยกระดับการบริการและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้คนที่่มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเกิดความประทับใจ ทั้งนี้จุดสำคัญคือสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้เกิดความรักในงานที่ตนเองปฎิบัติอยู่และมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองทำเพื่อการส่งต่อไปถึงการบริการที่ดี

สำหรับเนื้อหาจะเน้นอยู่ 2 ส่วน สิ่งแรกคือสิ่งที่มาจากภายในตัวของบุคลากรให้มีความเข้าใจในความหมายของการบริการรู้ถึงความสำคัญที่จะต้องปฎิบัติงาน ในส่วนที่ 2 ก็คือเป็นการฝึกบุคลิกภาพให้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในด้านการบริการ อย่างไรก็ตามเนื้อหาส่วนใหญ่ทางเราจะปรับให้ตรงกับจุดประสงค์ขององค์กรนั้นๆ

               

“สิ่งที่องค์กรอยากได้คือบุคลากรสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นคือเค้ามีความสุขกับตนเองในการทำงานทุกๆวัน ซึ่งจะให้องค์กรไปต่อยอดใช้กับบุคลากรด้านอื่นๆต่อไป ต้องยอมรับสถานการณ์โควิดเข้ามามีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของบุคลากรค่อนข้างมาก แต่เชื่อว่าทุกคนมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปได้อะไรที่รู้สืกไม่ดีแต่เราได้อะไรจากเหตุการณ์เหล่านั้นจะปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์นั้นอย่างไร แนวโน้มเชื่อว่าหลายธุรกิจยังคงต้องการบุคลากรที่มี “Service Mind  and Communication  for Success “รักงานด้านการบริการและการสื่อสารที่ดีอยู่”  ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวทิ้งท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here